Strona główna
O Komisji
Spotkania informacyjne
Egzamin maturalny
Egzamin gimnazjalny
Sprawdzian
Egzamin zawodowy
Komunikowanie wyników
Egzaminatorzy
Projekt EFS
Hermes 2006
Serwis dla dyrektorów
szkół ponadgimnazjalnych
Przetargi
Ważne linki
English
Aktualizacja: 26.05.2006 r.

Warning: fopen(kalendarz.csv) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /kalendarz_func.php on line 4

Warning: fgetcsv(): supplied argument is not a valid stream resource in /kalendarz_func.php on line 9

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /kalendarz_func.php on line 27

Warning: fopen(swieta.csv) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /kalendarz_func.php on line 31

Warning: fgetcsv(): supplied argument is not a valid stream resource in /kalendarz_func.php on line 36

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /kalendarz_func.php on line 53
Luty 2017
PoWtŚrCzPtSoN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
więcej
Pobieranie i czytanie PDF
 

 • Materiały dla egzaminatorów

  1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin, albo jest nauczycielem akademickim prowadzącym pracę dydaktyczną w dziedzinach związanych z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
  2. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  3. posiada co najmniej trzyletni staż pracy (w okresie 6 lat poprzedzających złożenie wniosku)
   • dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej,
   • na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w placówkach doskonalenia nauczycieli, w urzędach organów administracji rządowej, w kuratoriach oświaty, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz organach podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości,
  4. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118), w tym m.in.:
   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   • korzysta z praw publicznych,
   • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie.

  1. wniosek o przyjęcie na kurs dla kandydatów na egzaminatorów,
  2. formularz dla kandydata na egzaminatora,
  3. odpis dyplomu ukończenia uczelni,
  4. nauczyciel - potwierdzoną kserokopię dokumentu o kwalifikacjach pedagogicznych,
  5. nauczyciel akademicki - zaświadczenie o prowadzonej pracy dydaktycznej w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi, wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
  6. zaświadczenie o trzyletnim stażu pracy pedagogicznej w ostatnich sześciu latach.

  • pieczątkę szkoły (instytucji), w której kandydat jest zatrudniony,
  • imienną pieczątkę pracodawcy wraz z jego podpisem,
  • wpis lub pieczątkę "stwierdzam zgodność z oryginałem",
  • datę uwierzytelnienia.


 • FORMULARZE - plik *.zip
 • FORMULARZE - plik *.rar
 • FORMULARZE - plik samorozpakowujący (po ściągnięciu pliku na dysk należy zmienić podkreślnik na literę: e, by uzyskać rozszerzenie exe)
 • FORMULARZE do zgłoszenia na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Aleksandra Szkutnik-Stokłosa (przedmioty ogólnokształcące i egzamin zawodowy) - numer wew. 105
 • do góry

  1999-2017 © OKE Jaworzno