Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2015

Pliki w formacie PDF 

Historia i wiedza o społeczeństwie – 21.04.2015 r.

Język polski – 21.04.2015 r.

 Przedmioty przyrodnicze – 22.04.2015 r.

Matematyka – 22.04.2015 r.

Język obcy nowożytny – 23.04.2015 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
GF-P1-152 Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
GE-P1-152 Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P1-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P1-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
GW-P1-152 Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-P2-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
GF-P2-152 Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
GE-P2-152 Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P2-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P2-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
GW-P2-152 Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
GF-P4-152 Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
GE-P4-152 Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P4-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P4-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P5-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P5-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-153 Język angielski + odpowiedzi
GN-P7-153 Język niemiecki + odpowiedzi
GR-P7-153 Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

GA-P8-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
GN-P8-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P8-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-152 Język angielskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzitranskrypcja + odpowiedzi
GF-R1-152 Język francuskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzitranskrypcja + odpowiedzi
GE-R1-152 Język hiszpańskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzitranskrypcja + odpowiedzi
GN-R1-152 Język niemieckizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzitranskrypcja + odpowiedzi
GR-R1-152 Język rosyjskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzitranskrypcja + odpowiedzi
GW-R1-152 Język włoskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzitranskrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-R2-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
GF-R2-152 Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
GN-R2-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R2-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
GF-R4-152 Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
GN-R4-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R4-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
GN-R5-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R5-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-152 Język angielski + odpowiedzi
GN-R7-152 Język niemiecki + odpowiedzi
GR-R7-152 Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

GA-R8-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
GN-R8-152 Język niemiecki transkrypcja + odpowiedzi
GR-R8-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi