Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2018

Pliki w formacie PDF

 
 
Historia i wiedza o społeczeństwie - 18.04.2018 r.
 

GH-H1-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X zasady oceniania

GH-H2-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zasady oceniania

GH-H4-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt zasady oceniania

GH-H5-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt zasady oceniania

GH-H7-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących zasady oceniania

GH-H8-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zasady oceniania

 
Język polski - 18.04.2018 r.
 

GH-P1-182 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi zasady oceniania

GH-P2-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zasady oceniania

GH-P4-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt zasady oceniania

GH-P5-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt zasady oceniania

GH-P7-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących zasady oceniania

GH-P8-182 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zasady oceniania

 

Przedmioty przyrodnicze - 19.04.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematyka - 19.04.2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 

Język obcy nowożytny - 20.04.2018 r.

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GF-P1-182 Język francuski transkrypcja zasady oceniania

GE-P1-182 Język hiszpański transkrypcja zasady oceniania

GN-P1-182 Język niemiecki transkrypcja zasady oceniania

GR-P1-182 Język rosyjski transkrypcja zasady oceniania

GW-P1-182 Język włoski transkrypcja zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-P2-182 Język angielski transkrypcja zasady oceniania

GF-P2-182 Język francuski transkrypcja zasady oceniania

GE-P2-182 Język hiszpański transkrypcja zasady oceniania

GN-P2-182 Język niemiecki transkrypcja zasady oceniania

GR-P2-182 Język rosyjski transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-182 Język angielski transkrypcja zasady oceniania

GF-P4-182 Język francuski transkrypcja zasady oceniania

GN-P4-182 Język niemiecki transkrypcja zasady oceniania

GR-P4-182 Język rosyjski transkrypcja zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-182 Język angielski transkrypcja zasady oceniania

GN-P5-182 Język niemiecki transkrypcja zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-182 Język angielski zasady oceniania

GN-P7-182 Język niemiecki zasady oceniania

GR-P7-182 Język rosyjski zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-182 Język angielski transkrypcja zasady oceniania

GN-P8-182 Język niemiecki transkrypcja zasady oceniania

GR-P8-182 Język rosyjski transkrypcja zasady oceniania

 

POZIOM ROZSZERZONY

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-182 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi transkrypcja zasady oceniania

GF-R1-182 Język francuski: zeszyt zadań karta rozwiązań i odpowiedzi transkrypcja zasady oceniania

GE-R1-182 Język hiszpański: zeszyt zadań karta rozwiązań i odpowiedzi transkrypcja zasady oceniania

GN-R1-182 Język niemiecki: zeszyt zadań karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja zasady oceniania

GR-R1-182 Język rosyjski: zeszyt zadań karta rozwiązań i odpowiedzi transkrypcja + zasady oceniania

GW-R1-182 Język włoski: zeszyt zadań karta rozwiązań i odpowiedzi transkrypcja zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-R2-182 Język angielski transkrypcja zasady oceniania

GF-R2-182 Język francuski transkrypcja zasady oceniania

GN-R2-182 Język niemiecki transkrypcja zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-182 Język angielski transkrypcja zasady oceniania

GF-R4-182 Język francuski transkrypcja  zasady oceniania

GN-R4-182 Język niemiecki transkrypcja zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-182 Język angielski transkrypcja zasady oceniania

GN-R5-182 Język niemiecki transkrypcja zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-182 Język angielski zasady oceniania

GN-R7-182 Język niemiecki zasady oceniania

GR-R7-182 Język rosyjski zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-182 Język angielski transkrypcja zasady oceniania

GN-R8-182 Język niemiecki transkrypcja +zasady oceniania

GR-R8-182 Język rosyjski transkrypcja zasady oceniania