EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 - wyniki indywidualne

Loginy i hasła do serwisu udostępnia dyrektor szkoły, w której uczeń przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

 

Udostępnienie wyników egzaminu gimnazjalnego 2018 w terminie głównym i terminie dodatkowym nastąpi 15 czerwca 2018 r. o godz. 10.00.

 

Wejście do serwisu