LO od 2015 roku. Język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)

 

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

- Arkusz + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania

- Transkrypcja nagrań

- Plik dźwiękowy

Poziom rozszerzony

- Arkusz + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania

- Transkrypcja nagrań

- Plik dźwiękowy

 

Arkusze dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2), dla uczniów słabowidzących (A4) i uczniów niewidomych (A6)

Poziom podstawowy

- Arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2) + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania (A2)

- Arkusz dla uczniów słabowidzących (A4) + karta odpowiedzi

- Arkusz dla uczniów niewidomych (A6 – czarnodruk) + karta odpowiedzi

- Arkusz dla uczniów niewidomych (A6 – WinBraille) + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania (A4, A6)

- Transkrypcja nagrań (A2, A4, A6)

- Plik dźwiękowy (A2, A4, A6)

Poziom rozszerzony

Arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2) + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania (A2)

Arkusz dla uczniów słabowidzących (A4) + karta odpowiedzi

Arkusz dla uczniów niewidomych (A6 – czarnodruk) + karta odpowiedzi

Arkusz dla uczniów niewidomych (A6 – WinBraille) + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania (A4, A6)

- Transkrypcja nagrań (A2, A4, A6)

- Plik dźwiękowy (A2, A4, A6)

 

Arkusze dla uczniów słabosłyszących (A3)

Poziom podstawowy

Arkusz + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania

 

Poziom rozszerzony

Arkusz + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania

 

Arkusze dla uczniów niesłyszących(A7)

Poziom podstawowy

Arkusz + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania

 

Poziom rozszerzony

Arkusz + karta odpowiedzi

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania