Informatory - egzamin eksternistyczny

Informatory z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2019 roku:

Informatory z zakresu gimnazjum dla dorosłych obowiązujące do sesji jesiennej w 2019 r. (włącznie):

Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące do sesji zimowej w 2020 r. (włącznie):

Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia obowiązujące od sesji jesiennej w 2020 r.:

Informatory z zakresu trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące do sesji zimowej w 2023 r. (włącznie):