Arkusze maturalne 2012

Pliki w formacie PDF 

DataPrzedmiotArkusze
04.05 Język polski

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania

Wiedza o tańcu

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

07.05 Język polski Arkusz PR + kryteria oceniania
Historia muzyki

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + przykłady nutowe + kryteria oceniania

08.05 Matematyka Arkusz PP + kryteria oceniania
Język łaciński i kultura łacińska

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

09.05

Matematyka

Arkusz PR + kryteria oceniania

Historia sztuki

Arkusz PP + kryteria oceniania
Arkusz PR + kryteria oceniania

10.05 Język angielski

Arkusz PP + transkrypcja + kryteria oceniania
Arkusz dla osób niesłyszących + kryteria ocenianiaArkusz PR 1Arkusz PR 2 + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz dla klas dwujęzycznych + transkrypcja + kryteria oceniania

11.05 Wiedza o społeczeństwie

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria ocenianiaArkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania

Fizyka

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

14.05 Biologia

Arkusz PP + kryteria oceniania

Historia

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PP dla niesłyszących + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

15.05 Informatyka

Arkusz PP część IArkusz PP część II + kryteria oceniania
Dane PPArkusz PR część IArkusz PR część II + kryteria oceniania

Chemia

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

16.05 Język niemiecki

Arkusz PP + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz PP dla osób niesłyszących + kryteria ocenianiaArkusz PR IArkusz PR II + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz dla klas dwujęzycznych + transkrypcja + kryteria oceniania

17.05 Geografia
Filozofia

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

18.05 Język rosyjski

Arkusz PP + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz dla osób niesłyszących + kryteria ocenianiaArkusz PR IArkusz PR II + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz dla klas dwujęzycznych + transkrypcja + kryteria oceniania

21.05 Język francuski

Arkusz PP + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz PR IArkusz PR II + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz dla klas dwujęzycznych + transkrypcja + kryteria oceniania

22.05 Język hiszpański

Arkusz PP + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz PR IArkusz PR II + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz dla klas dwujęzycznych + transkrypcja + kryteria oceniania

23.05 Język białoruski

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

Język kaszubski

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

Język litewski

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

Język ukraiński

Arkusz PP + kryteria ocenianiaArkusz PR + kryteria oceniania

24.05 Język włoski

Arkusz PP + transkrypcja + kryteria ocenianiaArkusz PR IArkusz PR II + transkrypcja + kryteria oceniania

 

Język polski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język angielski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

Wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Biologia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Chemia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Historia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język francuski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

Geografia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
mapa

Fizyka i astronomia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język niemiecki

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

Język rosyjski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

Język polski

poziom podstawowy – arkusz  +  kryteria oceniania

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz  +  kryteria oceniania

Język angielski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja  +  kryteria oceniania

Język niemiecki

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja  +  kryteria oceniania