Arkusze maturalne 2011

Pliki w formacie PDF 

DataPrzedmiotArkuszeKryteria oceniania
04.05 Język polski

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz dla osób niesłyszących

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz NS

05.05

Matematyka

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

06.05

Język angielski

Arkusz PP + transkrypcja

Arkusz PR I +

transkrypcja

Arkusz PR II

Arkusz dla osób niesłyszących

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz NS

Język angielski

w klasach dwujęzycznych

Arkusz I + transkrypacja

Arkusz II

Arkusz I

09.05

WOS

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz dla osób niesłyszących

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz NS

Historia sztuki

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

10.05

Biologia

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

Historia muzyki

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

11.05

Język niemiecki

Arkusz PP +

transkrypcja

Arkusz PR I + transkrypcja

Arkusz PR II

Arkusz PP

Arkusz PR

Język niemiecki

w klasach dwujęzycznych

Arkusz I + transkrypcja

Arkusz II

Arkusz I

12.05

Fizyka i astronomia

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

Filozofia

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

13.05

Geografia

Arkusz PP
Arkusz PR*

Mapa

Arkusz PP

Arkusz PR

Wiedza o tańcu

Arkusz PP

Arkusz PR

 
16.05

Język rosyjski

Arkusz PP + transkrypcja

Arkusz PR I

Arkusz PR II + transkrypcja

Arkusz PP

Arkusz PR

17.05

Informatyka

Arkusz PP I + Arkusz PP II

dane PP

Arkusz PR I + Arkusz PR II

dane PR

Arkusz PP

Arkusz PR

Łacina

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

18.05

Historia

Arkusz PP
Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

Chemia

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

19.05

Język francuski

Arkusz PP + transkrypcja

Arkusz PR I

Arkusz PR II + transkrypcja

Arkusz PP

Arkusz PR

Język francuski

w klasach dwujęzycznych

Arkusz I + transkrypcja

Arkusz II

Arkusz I

20.05

Język hiszpański

Arkusz PP + transkrypcja

Arkusz PR I

Arkusz PR II + transkrypcja

Arkusz PP

Arkusz PR

23.05

Język włoski

Arkusz PP + transkrypcja

Arkusz PR I

Arkusz PR II + transkrypcja

Arkusz PP

Arkusz PR

Język białoruski

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Język kaszubski

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP

Arkusz PR

Język litewski

Arkusz PP

Arkusz PP

Język ukraiński

Arkusz PP

Arkusz PR

 

 

* W arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym w zadaniu 12 umieszczono dwa razy ten sam klimatogram. Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt.