Arkusze maturalne 2009

Pliki w formacie PDF 

DataPrzedmiotArkuszeModele odpowiedzi i schematy oceniania
4.05. Język polski

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP
Język polski dla niesłyszących Arkusz PP  
5.05 Język angielski

Arkusz PP

Transkrypcja PP

Arkusz PR cz.I

Arkusz PR cz.II

Transkrypcja PR

Arkusz PP

Arkusz PR

Język angielski dla niesłyszących

Arkusz PP

Arkusz PR cz.I

Arkusz PR cz.II

Arkusz PP
Język angielski w klasach dwujęzycznych

Arkusz cz.I

Transkrypcja

Arkusz cz.II

Arkusz cz.I i II
6.05 Wiedza o społeczeństwie

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP
Wiedza o społeczeństwie dla niesłyszących Arkusz PP  
Język włoski

Arkusz PP Transkrypcja PP Arkusz PR cz.I

Arkusz PR cz.II

Transkrypcja PR

Arkusz PP

Arkusz PR

7.05 Język niemiecki

Arkusz PP

Transkrypcja PP

Arkusz PR cz.I

Arkusz PR cz.II

Transkrypcja PR

Arkusz PP

Arkusz PR

Język niemiecki dla niesłyszących

Arkusz PP

Arkusz PR cz.I

Arkusz PR cz.II

Arkusz PP
Język niemiecki w klasach dwujęzycznych

Arkusz cz.I

Arkusz cz.II

Transkrypcja

Arkusz cz.I i II
8.05 Geografia

Arkusz PP

Arkusz PR

Mapa

Arkusz PP
Język łaciński
i kultura antyczna

Arkusz PP

Arkusz PR

 
11.05 Biologia

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP
Wiedza o tańcu

Arkusz PP

Arkusz PR

 
12.05 Historia

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP
Historia dla nisłyszących Arkusz PP  
13.05 Matematyka

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP
14.05 Fizyka

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP
Historia sztuki

Arkusz PP

Arkusz PR

 
15.05 Chemia

Arkusz PP

Arkusz PR

Arkusz PP
Historia muzyki

Arkusz PP

Arkusz PR

przykłady nutowe

 
18.05 Język rosyjski

Arkusz PP

Transkrypcja PP

Arkusz PR cz.I

Arkusz PR cz.II

Transkrypcja PR

Arkusz PP

Arkusz PR

19.05 Język francuski

Arkusz PP

Transkrypcja PP

Arkusz PR cz.I

Arkusz PR cz.II

Transkrypcja PR

Arkusz PP

Arkusz PR

Język francuski w klasach dwujęzycznych

Arkusz cz.I

Transkrypcja

Arkusz cz.II

Arkusz cz. I i II
20.05 Język białoruski

Arkusz PP

Arkusz PR

 
Język litewski

Arkusz PP

Arkusz PR

 
Język kaszubski

Arkusz PR

 
Język ukraiński

Arkusz PP

Arkusz PR

 
Filozofia

Arkusz PP

Arkusz PR

 
21.05 Język hiszpański

Arkusz PP

Transkrypcja PP

Arkusz PR cz.I

Arkusz PR cz.II

Transkrypcja PR

Arkusz PP

Arkusz PR

Język hiszpański w klasach dwujęzycznych

Arkusz cz.I

Transkrypcja

Arkusz cz.II

Arkusz cz.I i II
Informatyka Arkusz PP cz.I

Arkusz PP cz.II

Dane

Arkusz PR cz.I

Arkusz PR cz.II

Dane