Matura - arkusze egzaminacyjne 2013

Arkusze dostępne również na stronie CKE.


DataPrzedmiotArkusze
07.05 Język polski
Wiedza o tańcu
08.05 Matematyka PP - arkusz standardowy
Historia muzyki

PP - arkusz standardowy

PR - arkusz standardowy

09.05 Język angielski

PP - arkusz standardowy + transkrypcja

Biorąc pod uwagę pojawiające się sygnały, że niektórzy zdający egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym zinterpretowali polecenie do zadania 4. w taki sposób, że umieszczali odpowiedzi pod fragmentami tekstu, a nie nad nimi, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podjął decyzję, że w zadaniach 4.2.–4.7. – niezależnie od tego, czy zdający wpisał poprawną odpowiedź przed danym fragmentem, czy też po nim – odpowiedź zostanie uznana. W przypadku zadania 4.1. każdy zdający otrzyma 1 punkt. System informatyczny jest przygotowany na takie rozwiązanie.


PP - arkusz dla osób niesłyszących

09.05 Język angielski

PP - arkusz standardowy + transkrypcja
PP - arkusz dla osób niesłyszących

PR - arkusz część 1

PR - arkusz część 2 + transkrypcja

Poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja

10.05 Matematyka

PR - arkusz standardowy

Język polski PR - arkusz standardowy
13.05 Wiedza o społeczeństwie

PP - arkusz standardowy

PP - arkusz dla osób niesyłszących

PR - arkusz standardowy

Filozofia

PP - arkusz standardowy

PR - arkusz standardowy

14.05 Chemia

PP - arkusz standardowy

PR - arkusz standardowy

Geografia

PP - arkusz standardowy

PR - arkusz standardowy

PP i PR - mapa

16.05 Język białoruski PP - arkusz standardowy
Język litewski PP - arkusz standardowy
Język ukraiński PP - arkusz standardowy
Język kaszubski PP - arkusz standardowy
17.05 Biologia

PP - arkusz standardowy

PR - arkusz standardowy

Historia

PP - arkusz standardowy

PP - arkusz dla osób niesłyszących

PR - arkusz standardowy

20.05

Fizyka

i astronomia

PP - arkusz standardowy

PR - arkusz standardowy

Język łaciński i kultura antyczna

PP - arkusz standardowy

PR - arkusz standardowy

21.05 Język niemiecki

PP - arkusz standardowy + transkrypcja

PP - arkusz dla osób niesłyszących

PR - arkusz część 1 , arkusz część 2 + transkrypcja

Poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja

22.05 Informatyka

PP - arkusz część 1

PP - arkusz część 2 + dane

PR - arkusz część 1

PR - arkusz część 2 + dane

Historia sztuki

PP - arkusz standardowy

PR - arkusz standardowy

23.05 Język rosyjski

PP - arkusz standardowy + transkrypcja

PR - arkusz część 1

PR - arkusz część 2 + transkrypcja

24.05 Język francuski

PP - arkusz standardowy + transkrypcja

PR - arkusz część 1

PR - arkusz część 2 + transkrypcja

Poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja

27.05 Język hiszpański

PP - arkusz standardowy + transkrypcja

PR - arkusz część 1

PR - arkusz część 2 + transkrypcja

Poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja
28.05 Język włoski

PP - arkusz standardowy + transkrypcja

PR - arkusz część 1

PR - arkusz część 2 + transkrypcja