Arkusze maturalne 2015

 Pliki w formacie PDF 

Formuła do 2014

Formuła od 2015

Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

Wiedza o tańcu

MWT-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MWT-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

          -

Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + zasady oceniania

MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + zasady oceniania

MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

Język angielski

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 1. + zasady oceniania

MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

 

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A)  + transkrypcja + zasady oceniania

 

Biologia

MBI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

Fizyka

MFA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

Filozofia

MFI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

 

Język niemiecki

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 1. + zasady oceniania

MJN-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja C)  + transkrypcja + zasady oceniania

 

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-P1_7P-152 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-R1_7P-152 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

 

Geografia

MGE-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

Mapa_PP poziom podstawowy – mapa do arkusza

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Mapa_PR poziom rozszerzony – mapa do arkusza

 

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Załącznik – barwny załącznik do arkusza

Historia muzyki

MHM-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

Język rosyjski

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C)  + transkrypcja + zasady oceniania

MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 1. + zasady oceniania

MJR-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

 

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

 

Chemia

MCH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

Historia sztuki

MHS-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

Język francuski

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 1. + zasady oceniania

MJF-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

 

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

 

Informatyka

MIN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część I + zasady oceniania

MIN-P2_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania

Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania

MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

 

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania

MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

 

Historia

MHI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

Język hiszpański

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 1. + zasady oceniania

MJH-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

 

MJH-P1_1P-152poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

 

Język włoski

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJWR1_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 1. + zasady oceniania

MJW-R2_1P-152 poziom rozszerzony - arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

 

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

 

Język białoruski

 

MOB-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MOB-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

Język kaszubski

 

MOK-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

Język litewski

 

MOL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MOL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

Język łemkowski

 

MOZ-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

 

Język ukraiński

 

MOU-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MOU-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania