Arkusze maturalne 2016

  Pliki w formacie PDF 

 
 
Formuła do 2014
 
 
 
Formuła od 2015
 
 
Język polski
MPO-P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
MPO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO–P1_7P–162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
 
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
Matematyka
 
MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
 
MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
Wiedza o tańcu
 
MWT-P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 
MWT–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
 
Język angielski
 
MJA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
 
MJA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA–P1_7P–162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
 
MJA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA–R1_7P–162 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MAD–R1_1A–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
 
Język łaciński i kultura antyczna
 
 
MKL–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
Wiedza o społeczeństwie
 
MWO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MWO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
MWO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia muzyki
 
 
MHM–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
Biologia
 
MBI–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MBI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
MBI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Filozofia
 
 
MFI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
Język niemiecki
 
MJN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
 
MJN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MND–R1_1N–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
 
Chemia
 
MCH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
MCH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
 
Geografia
 
MGE–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza

MGE–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza
 
MGE–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza
Fizyka
 
MFA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MFA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
MFA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia sztuki
 
MHS–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MHS–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
MHS–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia
 
MHI–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MHI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
MHI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Informatyka
 
MIN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN–P2_1P–162 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II

MIN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
 
MIN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
Język rosyjski
 
MJR–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJR–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJR–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJR–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJR–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język francuski
 
MJF–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJF–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJF–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
 
MJF–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJF–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MFD–R1_1F–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
 
Język hiszpański
 
MJH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJH–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
 
MJH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MHD–R1_1H–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
 
Język włoski
 
MJW–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJW–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJW–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
 
 
MJW–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
 
MJW–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język kaszubski
 
 
MOK–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
Język łemkowski
 
 
MOZ–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
Język litewski
 
 
MOL–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 
Język ukraiński
 
 
MOU–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 
Język białoruski
 
 
MOB–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania