Arkusze maturalne 2017

Pliki w formacie PDF  

Formuła do 2014
Formuła od 2015
Język polski
MPO-P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MPO–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MPO–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MPO–P1_7P–172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Matematyka
MMA–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MMA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MMA–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MMA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język angielski
MJA–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcjazasady oceniania
MJA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część 1.zasady oceniania
MJA–R2_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcjazasady oceniania
MJA–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
MJA–P1_7P–172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszącychzasady oceniania
MJA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
MJA–R1_7P–172 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszącychzasady oceniania
MAD–R1_1A–172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
Język łaciński i kultura antyczna
 
MKL–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
Wiedza o społeczeństwie
MWO–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MWO–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
MWO–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
Historia muzyki
 
 
  MHM-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
  Przyklady_nutowe.PDF poziom rozszerzony – przykłady nutowe do wybranych zadań
 
Język niemiecki
MJN–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcjazasady oceniania
MJN–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN–R2_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja +  zasady oceniania
MJN–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
MJN–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND–R1_1N–172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Fizyka
 
   MFA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
   MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
   MFA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia sztuki
MHS–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia
MHI–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MHI–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Informatyka
MIN–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN–P2_1P–172 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
Biologia
MBI-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Filozofia
 
MFI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Chemia
MCH–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MCH–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
MCH–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
Geografia
MGE–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza
MGE–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza
Język rosyjski
MJR–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcjazasady oceniania
MJR–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
MJR–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język francuski
 
MJF-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język hiszpański
 
MJH-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski
 
MJW–P1_1P–172 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + zasady oceniania
MJW–R1_1P–172 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja + zasady oceniania
Język litewski
 

MOL-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MOL-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński
 

MOU-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MOU-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język białoruski
 

MOB-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MOB-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język kaszubski
 

MOK-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski
 

MOZ-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania