Arkusze maturalne 2019

Pliki w formacie PDF  

 

Formuła do 2014
Formuła od 2015
Język polski - 6 maja
MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-192 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Matematyka - 7 i 9 maja
MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język łaciński i kultura antyczna - 7 maja
 
MKL-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język angielski - 8 maja
MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-192 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-192 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Filozofia - 9 maja
 
MFI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Biologia - 10 maja

   MBI-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

   MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

   MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
 
Wiedza o społeczeństwie - 10 maja
MWO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Chemia - 13 maja
  MCH-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
  MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Informatyka - 13 maja
MIN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część I
MIN-P2_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
Język niemiecki - 14 maja
MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Geografia - 15 maja
MGE-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza
Historia sztuki - 15 maja
 
MHS-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język rosyjski - 16 maja
MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) transkrypcja + zasady oceniania
MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język francuski - 17 maja
 
MJF-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Fizyka/fizyka i astronomia - 20 maja
 MFA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
 MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Historia - 20 maja
MHI-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język hiszpański - 21 maja
 
MJH-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski - 22 maja
 
MJW-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język litewski - 23 maja
 
MOL-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język kaszubski - 23 maja
 
MOK-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język łemkowski - 23 maja
     MOZ-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język białoruski - 23 maja
 
MOB-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
Język ukraiński - 23 maja
 
MOU-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia muzyki - 23 maja
 
 
 MHM-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania