Matura - deklaracje

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

 

  • Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz (2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 - do pobrania Załącznik 1a_N w formacie PDF

  • Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości - do pobrania Załącznik 1b_N w formacie PDF

  • Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) - do pobrania Załącznik 1c_N w formacie PDF

  • Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów - do pobrania Załącznik 1d_S w formacie PDF

  • Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych - do pobrania Załącznik 1e_S w formacie PDF

  • Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu) dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE - do pobrania Załącznik 3b w formacie PDF

  • Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie - do pobrania informacja w formacie PDF

Załączniki (do informacji o opłatach ):

Zal 26a Informacja o wniesieniu oplaty za egzamin maturalny NF SF [ PDF - pobieranie ]

Zal 26b Wniosek o zwolnienie z oplaty za egzamin maturalny NF SF [ PDF - pobieranie ]