Komunikaty

  • Harmonogram konferencji dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych organizowanych od 4 do 7 kwietnia 2017 r.  [ TREŚĆ]
  • Harmonogram egzaminów ustnych - W Serwisie dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w zakładce „harm. egz. ustnych” zamieszczono elektroniczny formularz Harmonogramu egzaminów ustnych. Prosimy o wypełnienie formularza w terminie do 10 marca 2017 r.
  • Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie [ TREŚĆ ]
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 [ TREŚĆ ] [zip icon ZAŁĄCZNIKI ]
  • Harmonogram egzaminów w 2017 r. [ TREŚĆ ]
  • Komunikat o przyborach [ TREŚĆ ]
  • Egzamin maturalny z informatyki 2017 - lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania [ TREŚĆ ]
  • Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 [ TREŚĆ ]