Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017
oraz
- dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016,
- dla absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016,
- dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich,
- dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
- dla osób, które w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
 
[ TREŚĆ ] + [zip icon ZAŁĄCZNIKI ]