Matura - Informacje

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017
oraz
dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
dla absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016
dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
dla osób, które w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
 
TREŚĆ ] + [ ZAŁĄCZNIKI ]