Arkusze egzaminacyjne

Arkusze pokazowe będą udostępnione w grudniu 2017 r., a arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018 r. Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne – grudzień 2017