Informatory

Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013

[pliki  ze stron CKE]

 

AKTUALIZACJA – WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH INFORMATORÓW + ZAŁĄCZNIKI

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 – S.09 (aktualizacja)
Asystent osoby niepełnosprawnej 341201 – Z.08 (aktualizacja)
Asystentka stomatologiczna 325101
Betoniarz-zbrojarz 711402
Blacharz 721301
Blacharz izolacji przemysłowych 721303
Blacharz samochodowy 721306
Cieśla 711501
Cukiernik 751201
Dekarz 712101
Dietetyk 322001
Drukarz 732201
Elektromechanik 741201
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Elektryk 741103
Florysta 343203
Fotograf 343101
Fototechnik 343104
Fryzjer 514101 – A.19 (aktualizacja)
Garbarz skór 753501
Górnik eksploatacji otworowej 811301
Górnik eksploatacji podziemnej 811101
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
Higienistka stomatologiczna 325102
Introligator 732301
Kaletnik 753702
Kamieniarz 711301
Kelner 513101
Kominiarz 713303
Koszykarz-plecionkarz 731702
Kowal 722101
Krawiec 753105
Kucharz 512001
Kuśnierz 753106
Lakiernik 713201
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201
Mechanik motocyklowy 723107
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
Mechanik precyzyjny 731103
Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
Modelarz odlewniczy 721104
Monter budownictwa wodnego 711701
Monter izolacji budowlanych 712401
Monter izolacji przemysłowych 712403
Monter kadłubów okrętowych 721402 – M.23 (aktualizacja)
Monter konstrukcji budowlanych 711102
Monter mechatronik 742114
Monter nawierzchni kolejowej 711603
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 – B.8B.9(aktualizacja)
Monter systemów rurociągowych 712613
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 – B.5B.6B.7 (aktualizacja)
Monter-elektronik 742102
Murarz-tynkarz 711204
Obuwnik 753602
Ogrodnik 611303
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
Operator maszyn leśnych 834105
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
Operator obrabiarek skrawających 722307
Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115 – A.3 (aktualizacja)
Opiekun medyczny 532102 – Z.4 (aktualizacja)
Opiekun osoby starszej 341202 – Z.7 (aktualizacja)
Opiekun w domu pomocy społecznej 341203 – Z.6 (aktualizacja)
Opiekunka dziecięca 325905
Opiekunka środowiskowa 341204 – Z.5 (aktualizacja)
Optyk-mechanik 731104
Ortoptystka 325906
Piekarz 751204
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
Protetyk słuchu 321401
Przetwórca ryb 751103
Pszczelarz 612302
Ratownik medyczny 325601
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
Rolnik 613003
Rybak śródlądowy 622201
Sprzedawca 522301 – A.18 (aktualizacja)
Stolarz 752205
Stroiciel fortepianów i pianin 311933
Ślusarz 722204
Szkutnik 711504
Tapicer 753402
Technik administracji 334306 – A.68 (aktualizacja)
Technik agrobiznesu 331402
Technik analityk 311103 
Technik aranżacji wnętrz
Technik architektury krajobrazu 314202 – R.21R.22 (aktualizacja),  R.21-Zadanie z modelem „d”
Technik archiwista 441403
Technik automatyk 311909
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
Technik awionik 315316 , E.17-Zadanie z modelem „d”
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
Technik budownictwa 311204
Technik budownictwa okrętowego 311910 – M.23 (aktualizacja)
Technik budownictwa wodnego 311205
Technik budowy fortepianów i pianin 311934
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 
Technik dentystyczny 321402
Technik drogownictwa 311206
Technik dróg i mostów kolejowych 311207
Technik ekonomista 331403 – A.35A.36 (aktualizacja)
Technik eksploatacji portów i terminali 333106 – A.33A.34 (aktualizacja), A.33-Zadanie z modelem „d”
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
Technik elektronik 311408 – E.20 (aktualizacja)
Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
Technik elektroradiolog 321103
Technik elektryk 311303    E.24-Zadanie z modelem „d”
Technik energetyk 311307 – E.22E.23 (aktualizacja)
Technik farmaceutyczny 321301
Technik garbarz 311912
Technik gazownictwa 311913
Technik geodeta 311104   B.35-Zadanie z modelem „d”
Technik geolog 311106
Technik górnictwa odkrywkowego 311701
Technik górnictwa otworowego 311702
Technik górnictwa podziemnego 311703
Technik handlowiec 522305 – A.18 (aktualizacja)
Technik hodowca koni 314203
Technik hotelarstwa 422402
Technik hutnik 311704
Technik informatyk 351203 – E.12E.13E.14 (aktualizacja)
Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
Technik księgarstwa 522306 – A.18A.21 (aktualizacja)
Technik leśnik 314301
Technik logistyk 333107
Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
Technik masażysta 325402 – Z.1 (aktualizacja)
Technik mechanik 311504 – M.44 (aktualizacja)
Technik mechanik lotniczy 315317    M.31-Zadanie z modelem „d”
Technik mechanik okrętowy 315105
Technik mechanizacji rolnictwa 311512
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
Technik mechatronik 311410   E.18-Zadanie z modelem „d”
Technik nawigator morski 315214
Technik obsługi turystycznej 422103
Technik obuwnik 311916
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
Technik ochrony środowiska 325511
Technik odlewnik 311705
Technik ogrodnik 314205
Technik optyk 325302
Technik organizacji reklamy 333906
Technik ortopeda 321403
Technik papiernictwa 311601 – A.58 (aktualizacja)
Technik pojazdów samochodowych 311513
Technik pożarnictwa 311919
Technik prac biurowych 411004 – A.24
Technik procesów drukowania 311935
Technik procesów introligatorskich 311936 
Technik przemysłu mody 311941
Technik przeróbki kopalin stałych 311706 – M.35M.36 (aktualizacja)
Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
Technik pszczelarz 314206
Technik rachunkowości 431103
Technik realizacji dźwięku 352120
Technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
Technik renowacji elementów architektury 311210
Technik rolnik 314207
Technik rybactwa śródlądowego 314208
Technik spedytor 333108
Technik sterylizacji medycznej 321104
Technik technologii ceramicznej 311921 – A.3 (aktualizacja), A.51 (aktualizacja)
Technik technologii chemicznej 311603 – A.56 (aktualizacja)
Technik technologii drewna 311922
Technik technologii odzieży 311924
Technik technologii szkła 311925 – A.47 (aktualizacja)
Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
Technik technologii żywności 314403– T.16 (aktualizacja)
Technik teleinformatyk 351103 – E.13E.15E.16 (aktualizacja)
Technik telekomunikacji 352203
Technik transportu drogowego 311927
Technik transportu kolejowego 311928
Technik turystyki wiejskiej 515203
Technik tyfloinformatyk 351204
Technik urządzeń dźwigowych 311940
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930   B.22-Zadanie z modelem „d”
Technik urządzeń sanitarnych 311209 – B.8B.9B.27 (aktualizacja)
Technik usług fryzjerskich 514105 – A.19A.23 (aktualizacja)
Technik usług kosmetycznych 514207 – A.62 (aktualizacja)
Technik usług pocztowych i finansowych 421108 – A.66A.67 (aktualizacja)
Technik weterynarii 324002 R.11-Zadanie z modelem „d”
Technik wiertnik 311707
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
Technik włókiennik 311932
Technik żeglugi śródlądowej 315216   A.38-Zadanie z modelem „d”
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 – T.15 (aktualizacja)
Terapeuta zajęciowy 325907 – Z.9 (aktualizacja)
Wędliniarz 751107
Wiertacz 811305
Zdun 711203
Zegarmistrz 731106
Złotnik-jubiler 731305