Zgłaszenie rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186) – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie informuje, że zgodnie z § 6 tego rozporządzenia podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe są zobowiązane poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia.

Zgłoszenia kursu należy dokonać za pośrednictwem Serwisu dla dyrektorów.

Podmioty nieposiadające jeszcze dostępu do serwisu powinny przesłać na adres komisji pocztą tradycyjną Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego Thumbnail for version as of 17:50, 11 May 2013

Wszelkie informacje dotyczące zgłaszania zdających oraz przygotowania i przeprowadzenia egzaminów będą publikowane w Serwisie dla dyrektorów