Komunikat w sprawie uszczegółowienia terminów egzaminu w sesji maj-lipiec 2014 r.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, działając na podstawie § 113 ust.1. i 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, ze zm.) ogłasza szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj - lipiec 2014 r.:

 

część praktyczna od 26 maja do 07 lipca 2014 r.:

 • dla kwalifikacji z modelem egzaminu „dk”, „w” i „wk” (z wyjątkiem kwalifikacji Z.22):
  • czas egzaminu:120 i 150 minut: I zmiana godz. 800, II zmiana godz. 1200 , III zmiana godz. 1600),
  • czas egzaminu 180, 210 i 240 minut: I zmiana godz. 800 i III zmiana godz. 1600,
  • kwalifikacja Z.22: I zmiana godz. 800, II zmiana godz. 1100, III zmiana godz. 1400, IV zmiana godz. 1700,
 • dla kwalifikacji z modelem egzaminu „d” (z wyjątkiem kwalifikacji Z.23) egzamin w dniu 17.06.2014 r.: I zmiana godz. 900, II zmiana godz. 1300, zgodnie z załącznikiem 1,
 • dla kwalifikacji Z.23 egzamin w dniu 10.06.2014 r o godz. 1200.

część pisemna - 16 czerwca 2014 r.:

 • z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych zgodnie z załącznikiem 2,
 • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zgodnie zzałącznikiem 3.

 

Załącznik 1: Harmonogram przeprowadzania części praktycznej dla modelu „d” w sesji maj-lipiec 2014
Załącznik 2: Harmonogram przeprowadzania części pisemnej z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych w sesji maj-lipiec 2014
Załącznik 3: Harmonogram przeprowadzania części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu w sesji maj-lipiec 2014