EGZAMIN ZAWODOWY (nowy egzamin) – przekazanie do szkół wyników egzaminu w sesji maj – lipiec 2014 r.

A.     Uczniowie i absolwenci szkół

Wyniki egzaminu, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą do odbioru w szkołach w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek) w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Wyniki, świadectwa i dyplomy zostaną przekazane do szkół przesyłką kurierską przez firmę POCZTEX w dniu 29 sierpnia br. do godz. 11.00.

W sytuacji, w której dyrektor szkoły nie będzie mógł osobiście odebrać ww. przesyłki, powinien pozostawić pisemne upoważnienie do odbioru wskazanej przez siebie osobie.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do danej części egzaminu w sesji maj – lipiec br., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. 

 

B.    Absolwenci kursów kwalifikacyjnych i osoby przystępujące do egzaminu zawodowego eksternistycznie

 

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych lub zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia29 sierpnia 2014 r.

29 sierpnia (piątek) i 1 września (poniedziałek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.00 – 16.00.

Od 2 września wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30-15.30.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres.