EGZAMIN ZAWODOWY (nowy egzamin) - termin ogłoszenia wyników – sesja styczeń-luty 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji styczeń-luty 2017 zostaną ogłoszone 31 marca 2017 r.