EGZAMIN ZAWODOWY (nowy egzamin) - termin ogłoszenia wyników – sesja dla kwalifikacji Z.22, Z.23 (t.pożarnictwa)

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji dla kwalifikacji Z.22, Z.23 (t.pożarnictwa) zostaną ogłoszone 23 czerwca 2017 r.

 

Dyrektor

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w Jaworznie