EGZAMIN ZAWODOWY (nowy egzamin) – przekazanie do szkół dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) zostaną dostarczone do szkół dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r. Termin przekazania dyplomów absolwentom ustala dyrektor szkoły.