WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO

Do zalogowania niezbędne są: nr PESEL oraz hasło. Hasła udostępniane są poprzez serwis dyrektorom szkół oraz placówek.

OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł ani wyników egzaminu podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Serwis z wynikami egzaminów zawodowych