WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO 2019

W serwisie zostały udostępnione terminy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Do zalogowania niezbędne są: nr PESEL oraz hasło. Hasła udostępniane są poprzez serwis dyrektorom szkół oraz placówek. 

OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Logowanie do serwisu