EGZAMIN ZAWODOWY– przekazanie wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r.

EGZAMIN ZAWODOWY– przekazanie wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r.


A.   Uczniowie i absolwenci szkół

Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w szkołach w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie zostaną przekazane do szkół przesyłką kurierską przez firmę POCZTEX w dniu 23 marca br. do godz. 11.00.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty br., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną. 

 

B.   Absolwenci kursów kwalifikacyjnych i osoby przystępujące do egzaminu zawodowego eksternistycznie

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych lub zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 23 marca 2018 r.

23 marca 2018 r.  (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30-16.00.

Od 26 marca wyniki i świadectwa będą wydawane w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-15.00.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.

                                              

UWAGA: zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali całości  lub jednej z  części egzaminu, mają prawo złożyć deklaracje do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018 w terminie od 23 do 30 marca 2018 roku.