EGZAMIN ZAWODOWY – informacja dla dyrektorów szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w Serwisie dla dyrektorów została zamieszczona szczegółowa informacja nt. przekazania wyników egzaminu oraz świadectw i dyplomów do szkół po sesji styczeń-luty 2020.