Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora CKE

 

Wyniki egzaminu zawodowego zostaną udostępnione 20 marca od godz.10:00

Formuła 2012 („kwalifikacje jednoliterowe”)  – logowanie do serwisu
[https://serwis.oke.jaworzno.pl/k14/index.php}

Formuła 2017  („kwalifikacje dwuliterowe”) – logowanie do serwisu [https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl]

Dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły w której składali deklarację.

Ponadto informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego w Formule 2017 zostaną wysłane do zdających poprzez email lub sms – dotyczy tych zdających, którzy podali swój numer telefonu lub adres email.