WGLĄDY DO PRAC - EGZAMIN ZAWODOWY

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie ma obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji).

Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektora OKE po wycofaniu stanu epidemii i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.