EGZAMIN ZAWODOWY (stary egzamin) - harmonogram etapu praktycznego - luty 2017

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych - luty 2017 r. [ TREŚĆ]