Egzamin maturalny próbny 2020 - arkusze

Publikujemy próbne arkusze  maturalne.

Czytaj więcej: Egzamin maturalny próbny 2020 - arkusze

EGZAMIN MATURALNY – konferencje dla dyrektorów

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie informuje, że w bieżącym roku szkolnym konferencje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w 2020 r. dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych lub zastępców PZE będą przygotowane i przeprowadzone w wersji elektronicznej. Stosowna prezentacja wraz z komentarzem zostanie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów.

Natomiast materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego zostaną przesłane do szkół przesyłką pocztową poleconą.

Egzamin maturalny 2020 - zaproszenie do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów.

Czytaj więcej: Egzamin maturalny 2020 - zaproszenie do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów

EGZAMIN MATURALNY 2020 – opłaty za przeprowadzenie egzaminu

 

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Opłaty za egzamin należy dokonać wyłącznie w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2020 r.

  1. Serwis - sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty
  2. Opłaty za egzamin maturalny - filmy

Uprzejmie przypominamy, że niewniesienie opłaty w terminie do 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2020r., jednakże nie później niż do 31 marca 2020 r.

 

Opłaty za egzamin maturalny - filmy

Filmy o opłatach za egzamin maturalny

Czytaj więcej: Opłaty za egzamin maturalny - filmy