EGZAMIN MATURALNY – Harmonogram egzaminów ustnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w Serwisie dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w zakładce „harm. egz. ustnych” zamieszczono elektroniczny formularz Harmonogramu egzaminów ustnych. 

 Prosimy o wypełnienie formularza  Harmonogramu egzaminów ustnych w terminie do 10 marca 2017 r.