EGZAMIN MATURALNY - KONFERENCJE DLA ZASTĘPCÓW DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje w dniach od 4 do 7 kwietnia br. konferencje dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych z zakresu procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Serdecznie zapraszamy zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych oraz przedstawicieli: organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Konferencje odbędą się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Harmonogram konferencji [ TREŚĆ]