Matura – terminy i zasady dokonywania opłat za egzamin maturalny w 2018 r.

Termin wniesienia opłaty: od 1 stycznia do 7 lutego 2018 r. Opłaty wniesione przed tym terminem lub po jego upływie podlegają zwrotowi.

Przekierowanie do informacji i dokumentów