EGZAMIN MATURALNY – konferencje dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje w dniach od 10 do 12 kwietnia br. konferencje dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych z zakresu procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 r. 

Serdecznie zapraszamy zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych oraz przedstawicieli: organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Konferencje odbędą się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.