Egzamin maturalny – informacja dla zdających w sierpniu 2018 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że:

1. Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. zarówno pisemny jak i ustny będzie przeprowadzony  w szkołach, w których Państwo przystępowali do ww. egzaminu w maju br.

2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

3. Terminy egzaminu:

  • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniach od 21 do 22 sierpnia 2018 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc  NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ  OPŁACIE.