EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – informacja dla dyrektorów szkół o odbiorze świadectw dojrzałości

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

nastąpiła ZMIANA W SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI po egzaminie maturalnym w TERMINIE POPRAWKOWYM.

11 września br. w godzinach od 9.00 do 12.00 świadectwa dojrzałości będą wydawane dyrektorom szkół lub osobom przez nich upoważnionym w wyznaczonych przez OKE w Jaworznie miejscach tzw. OŚRODKACH REDYSTRYBUCJI.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Serwisie dla dyrektorów.