EGZAMIN MATURALNY– informacja dla zdających o odbiorze świadectw i wyników egzaminu poprawkowego - sierpień 2019 r.

Wyniki egzaminu dla zdających będą dostępne od 11 września 2019 r. pomiędzy godziną 8.00 a 10.00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce:

serwisy > serwisy dla zdających > wyniki egzaminu maturalnego.

Hasło do serwisu dla zdających egzamin udostępnia swoim absolwentom szkoła.

OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 11 września w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.