EGZAMIN MATURALNY 2020 – opłaty za przeprowadzenie egzaminu

 

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Opłaty za egzamin należy dokonać wyłącznie w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2020 r.

  1. Serwis - sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty
  2. Opłaty za egzamin maturalny - filmy

Uprzejmie przypominamy, że niewniesienie opłaty w terminie do 7 marca 2020 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2020r., jednakże nie później niż do 31 marca 2020 r.