EGZAMIN MATURALNY – konferencje dla dyrektorów

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie informuje, że w bieżącym roku szkolnym konferencje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w 2020 r. dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych lub zastępców PZE będą przygotowane i przeprowadzone w wersji elektronicznej. Stosowna prezentacja wraz z komentarzem zostanie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów.

Natomiast materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego zostaną przesłane do szkół przesyłką pocztową poleconą.