EGZAMIN MATURALNY– informacja dla zdających o odbiorze świadectw i wyników egzaminu poprawkowego - sierpień 2019 r.

Wyniki egzaminu dla zdających będą dostępne od 11 września 2019 r. pomiędzy godziną 8.00 a 10.00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce:

serwisy > serwisy dla zdających > wyniki egzaminu maturalnego.

Hasło do serwisu dla zdających egzamin udostępnia swoim absolwentom szkoła.

OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 11 września w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – informacja dla dyrektorów szkół o odbiorze świadectw dojrzałości

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

nastąpiła ZMIANA W SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI po egzaminie maturalnym w TERMINIE POPRAWKOWYM.

11 września br. w godzinach od 9.00 do 12.00 świadectwa dojrzałości będą wydawane dyrektorom szkół lub osobom przez nich upoważnionym w wyznaczonych przez OKE w Jaworznie miejscach tzw. OŚRODKACH REDYSTRYBUCJI.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Serwisie dla dyrektorów.

Egzamin maturalny - termin poprawkowy

Egzamin maturany 2019 - termin poprawkowy