Egzamin eksternistyczny - miejsca przeprowadzenia egzaminu w sesji jesiennej

Zgodnie z §7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188, ze zm.) dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie informuje o miejscach przeprowadzania w jesiennej sesji egzaminacyjnej w  2018 roku  egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej  kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - przejdź do