EGZAMIN GIMNAZJALNY - Rekrutacja egzaminatorów do oceniania prac po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w 2018 r.

REKRUTACJA

egzaminatorów do oceniania prac po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w 2018 r.

Nabór egzaminatorów do zespołów egzaminatorów oceniających prace po egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki w 2018 roku z wykorzystaniem oprogramowania Scoris Assessor®. 

 

Warunki, które musi spełniać egzaminator

·         Jest nauczycielem matematyki.

·         Ukończył dodatkowe szkolenie przygotowujące do oceniania holistycznego.

·         Ukończył szkolenie z zakresu obsługi aplikacji scoris.

·         Posiada dostęp do komputera spełniającego następujące minimalne wymagania (2 GB RAM dla systemu Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 oraz min. 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym na instalację programu) oraz dysponuje łączem internetowym zapewniającym płynność przekazu.

·         W przypadku egzaminatora, który brał udział w poprzednich sesjach e-oceniania, pozytywna ocena pracy wystawiona przez PZE lub koordynatora.

·         W przypadku PZE – dodatkowo czynny udział w co najmniej jednej z poprzednich sesji
e-oceniania.

 

Egzaminator, który spełnia warunki wymienione powyżej i zadeklaruje udział w sesji egzaminacyjnej 2018 będzie zobowiązany do udziału w szkoleniach z oceniania – rozwiązania quizów na platformie Moodle na stronie e-ocenianie.pl (od 16 grudnia 2017 do 14 stycznia 2018 r.).

O powołaniu egzaminatora do zespołu oceniającego prace zadecydują wyniki quizów.

 

Egzaminator powołany do pracy w zespole będzie zobowiązany do udziału w:

·         teście próbnym – uruchomieniu aplikacji scoris (17 marca 2018 r.);

·         szkoleniu stacjonarnym przygotowującym do sesji w 2018 roku (4 maja 2018 r.);

·         trybie kwalifikacyjnym e-sesji dopuszczającym do oceny prac egzaminacyjnych za pomocą aplikacji scoris (5 maja 2018 r.);

·         ocenianiu prac egzaminacyjnych (5-9 maja 2018 r.).

 

Deklarację gotowości podjęcia pracy podczas sesji e-oceniania egzaminu gimnazjalnego z matematyki w 2018 r. można składać w terminie od 13 do 26 listopada 2017 r.

 

Nabór egzaminatorów do e-oceniania dokonywany jest drogą elektroniczną poprzez Serwis egzaminatorów.