EGZAMIN GIMNAZJALNY - KONFERENCJE DLA ZASTĘPCÓW PZE - marzec 2018 r.

Zapraszam zastępców PZE przeprowadzających egzamin gimnazjalny oraz przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje przeprowadzane w dniach od 12 do 16 marca 2018 r. w  Bielsku- Białej, Częstochowie, Katowicach, Rybniku, Sosnowcu.

TEMAT

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Harmonogram konferencji

 

                                                                                                                 Robert Wanic                              

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie