KONFERENCJE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zapraszam dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny oraz przedstawicieli: organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje przeprowadzane w dniach od 6 listopada do 13 listopada 2018 r. w  Bielsku- Białej, Częstochowie, Katowicach, Rybniku, Sosnowcu: Harmonogram konferencji.