Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku.

EGZAMIN ZAWODOWY – informacja dla zdających o odbiorze świadectw z egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie od października 2019 r.

Osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych lub zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy mogą odebrać  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście, od października 2019 r. w poniedziałki i piątki w godz. 8.00-15.00, w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4.
 
Jeżeli zdający prześle pisemny wniosek (z odręcznym podpisem) o przesłanie świadectwa pocztą, wówczas świadectwo zostanie wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.