Konkurs na stanowiska nauczycieli – w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), Luksemburgu (Luksemburg I) i Monachium

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska:

1. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)  – 2 etaty,

2. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) – 1 etat,

3. nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) – 1 etat,

4. nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) – 1 etat,

5. nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) – 1 etat,

6. nauczyciela muzyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Monachium – 1 etat,

 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

Zał. 1 - 5 –  ogłoszenia o konkursach

Zał. 6 – wzór oświadczenia