XXIV KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

 

Serdecznie zapraszamy badaczy i refleksyjnych praktyków: nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników wyższych uczelni do wymiany doświadczeń związanych ze wspomaganiem rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli. Tematem przewodnim XXIV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej jest Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli.

Konferencja odbędzie się w Katowicach w dniach 27-29 września 2018, RODN "WOM" ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7.

 

Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.